Predstavenie

 

Volám sa Miloš Horvát a vyštudoval som vzduchotechniku, klimatizáciu a kúrenie na katedre Techniky prostredia ČVÚT v Prahe. K vzduchotechnike som sa dostál náhodou. Bola mi predstavená spolužiakmi na internáte na strojníckej fakulte ČVÚT Praha.

V tom čase mali absolventi VŠ problémy získať štipendium a nájsť si dobré miesto. V 3 ročníku som preto navštívil Stavoprojekt Žilina. Uvítali tento odbor, pretože medzi ich zamestnancami nebol žiadny projektant ktorý by tento odbor študoval.

Od roku 1982 sa týmito profesiami živím.

Moju kariéru som si vybudoval na filtro-ventilačných zariadeniach pre CO kryty. V tom čase sa ich budovalo veľa. Vo firme s 900 zamestnancami som bol prvý, kto sa zoznámil s novými predpismi. Kolegovia o nich vôbec nevedeli, ani architekti, statici, či iné odborné profesie. Boli nahnevaní pretože už mali hotové projekty no podľa neplatných noriem.

V 32 rokoch som dosiahol ako zamestnanec v podstate maximum postupu. Bol som odborným garantom profesií Vzduchotechnika a kúrenie. Bolo to tesne pred revolúciou a ja som sa snažil, ako aj iní kolegovia presadiť niektoré zmeny našej práce. Bolo mi dané vedením Stavoprojektu na vedomie, že nebudú robiť žiadne zmeny.

 

Tak som sa rozhodol, že začnem podnikať.

 

 

Bol som medzi prvými v Stavoprojekte Žilina kto získal oprávnenie na projektovú činnosť. To bolo podmienkou na to aby som si mohol založiť živnosť.

28.9.1990 som získal živnostenské oprávnenia a začal som podnikať najskôr popri zamestnaní a od jari 1991 ako hlavná činnosť.

V roku 1991 som pracoval väčšinou pre Nemecku firmu z mesta ESSEN. Bola to veľmi dobrá škola, pretože majiteľ firmy – pôvodom Slovák si rozšíril projektovú činnosť o realizácie a ja som si jeho myšlienku osvojil. Tiež som si pridal k svojej činnosti realizáciu a obchodnú činnosť.

Po rozdelení republiky som bol výhradným dovozcom niektorých českých ale aj iných zahraničných firiem. My projektanti vzduchotechniky sme dovtedy poznali iba domáce výrobky a tak som propagoval a oboznamoval projektantov vzduchotechniky s novinkami ktoré boli tichšie a kvalitnejšie.

Tieto produkty sme používali hlavne pri našej projektovej a dodávateľskej činnosti.

V určitých časových úsekoch som bol donútený jednak legislatívou a jednak okolnosťami mať 3 firmy.

Legislatíva mi totiž zakazovala mať súbeh projekcie a realizácie, tak vznikla nová firma. V pôvodnej ostala projekcia a do novej prešiel obchod a realizácia. Servisná činnosť však nenapredovala tak ako som si predstavoval a tak som v roku 2014 zo servisného strediska urobil samostatnú firmu HORVÁT servis.

Neskôr sa k servisu pridali aj realizácie malých stavieb, ako sú riadené vetranie s rekuperáciou tepla, a malé klimatizácie.

V roku 2020 sme oslávili 30 rokov podnikania.

Hlavnou náplňou firmy HORVÁT servis je oprava a údržba klimatizácie, vetrania, prípadne aj iných profesií. Naším poslaním je poskytovať vám komplexné služby v oblasti klimatizácie, vetrania, kúrenia, vody a plynu. Po zahájení spolupráce s firmou Zehnder vypracovávame cenovú ponuky na vetranie rodinných domov a bytov s rekuperáciou tepla, prípadne aj s rekuperáciou vlhkosti.