Náš tím

Vedenie                                                 Kontakty

Ing. Miloš Horvát,

konateľ spoločnosti                                                         
                                                                     
E-mail: horvat@horvat.sk                                                                            

 

Obchodné oddelenie a predajňa

Mgr. Ivana Korčeková

Mgr. Ivana Korčeková, vedúca oddelenia                                                                             
Mobil: +421 911 514 802                                                                        
E-mail: korcekova@horvat.sk

 

Miroslava Romančíková, predajňa.                                                         Ľubomíra Machynová, predajňa
Mobil: +421 911 514 807                                                                        Mobil: +421 911 514 779
E-mail:predajna@horvat.sk                                                                     E-mail: predajna@horvat.sk